Ko ņemt vērā, izvēloties studiju virzienu finansēs?

Finanšu sfēra ir visai plaša, tāpēc pirms izvēlēties, kuru virzienu tieši vēlaties apgūt, būtu nepieciešams nopietni pārdomāt dažas svarīgas Kad jaunieši izvēlas studiju virzienu, būtu svarīgi ņemt vērā mūsdienu tirgū esošo darba devēju izteiktos ieteikumus, pieprasījumus pēc darbiniekiem, piemēram, papētot aktuālos darba sludinājumus. Iesākumā tieši darba devējs būs tas, kurš šim jaunietim nodrošinās ikmēneša algas izmaksu.

Ja labi padodas uzdevumi matemātikā un informātikā, patīk un interesē grāmatvedības programmu apgūšana, tai skaitā, plašās iespējas, ko var sniegt MS Excel, tad vispiemērotāk var izrādīties studijas praktiskajās finansēs. Studiju laikā būs iespēja iepazīt tautsaimniecības, lietvedības un jurisprudences pamatus. Vidēja līmeņa zināšanas tiks iegūtas arī finanšu, banku, starptautiskās tirdzniecības, sadarbības līgumu tiesību pamatos un līdzvērtīgos studiju kursos. Šeit noteikti noderēs ļoti labas komunikācijas spējas un analītiska domāšana, labas svešvalodu zināšanas un patiess prieks mācīties ko jaunu noderēs ne tikai studiju laikā, bet arī visā turpmākajā karjeras ceļā arī pēc studiju beigšanas.

Ja izvēle vairāk sliecas uz grāmatvedības pusi, tad jāņem vērā, ka grāmatvedības studijas lielākoties sevī ietver dziļu izpratni par to, kas ir saistošie likumdošanas akti, kuri Latvijas likumdošanā pēdējā laikā mainās ļoti bieži. Ļoti atšķirīgi var būt grāmatveža pārstāvētie uzņēmumi un to apakšnozares, tāpēc universitātē no visa varēs apgūt pa drusciņai, lai iegūtu kopainu un varētu izvēlēties kazino spēles bezmaksas, kādā uzņēmējdarbības sfērā kā grāmatvedim vislabāk patiks strādāt. Ar vispārējo finanšu izglītību, mazliet piemācoties klāt grāmatvedības likumdošanu, var pārkvalificēties un strādāt arī ar grāmatvedi. Tieši tāpat kā grāmatvedis var būt finansists, attiecīgi papildinot iztrūkstošo zināšanu apjomu konkrētajā lauciņā. Labi finansisti un grāmatveži var izveidoties arī no spēcīgiem matemātiķiem, banku aktuāriem. Nav noslēpums, ka arī Latvijas Bankā daudzus finanšu amatus ieņem tieši matemātiķi, statistiķi. Jārēķinās, ka grāmatveža darbs līdzinās vairāku amatu kopumam – apvienojot mazliet no jurista, lietveža, finansista un analītiķa darba amatu pienākumiem. Grāmatvedim ir jāpielieto iegūtās zināšanas, lai veiksmīgi varētu zināt kur, ko un kā iegrāmatot, dažādi likuma panti, lai uzņēmuma grāmatvedība atbilstu tiem visiem. Jāzina, ka piemērot dažādas formulas un aprēķinus, kā noteikt uzņēmuma attaisnotos izdevumus u.c. darbības, kas neaprobežojas tikai ar aprēķinu veikšanu un grāmatvedības datorprogrammu lietošanu.

Noteikti ir vērts padomāt par pilnu jurista un finanšu vai grāmatvedības mācību programmas apguvi vienlaicīgi, jo darba tirgū pēc šādiem profesionāļiem ir liels pieprasījums. Pēc studiju beigšanas un labas prakses kādā no uzņēmumiem, būs iespēja pašam startēt kā uzņēmumu vai privātpersonu konsultantam vai pārstāvim jau abās šajās jomās. Tas noteikti spētu apmierināt to klientu loku, kuriem ir grūti noalgot divus speciālistus, bet nepieciešamas arī regulāras jurista konsultācijas. Bieži ir arī tādi klienti, kuriem nav vēlēšanās uzticēt šāda veida sensitīvo informāciju par uzņēmumu vairāk kā vienam cilvēkam, jārēķinās, ka darba apjoms šādā apvienotajā profesijā un uzdevumu daudzums varētu būt krietni lielāks kā vienkāršam grāmatvedim.

Ja mēs paanalizējam darba devēju pieprasījumu pēc speciālistiem šodien, jau vairākus gadus ir stabila pieprasījuma tendence pēc labiem speciālistiem inženierzinātnē, informāciju tehnoloģiju jomā, pēc dažādu līmeņu uzņēmējdarbības un komunikāciju tehnoloģiju speciālistiem. Un pēc šīm “karstajām” profesijām uzreiz seko grāmatveži un finansisti – tātad vēl joprojām ļoti augsti pieprasīta profesija darba tirgū un darba devēju starpā. Pats galvenais, protams, ir virzīties un kļūt par novērtētu speciālistu tieši tajā jomā, kas personīgi, individuālā līmenī pašu aizrauj un padodas, tad arī panākumi karjeras ceļā nāks daudz vieglāk. (Informācija savākta no šejienes)